لایه شماره14

خدمات ما  »  لایه های مقاوم ساز شیشه

chevron_right chevron_left

لایه شماره14

کد 104


شرح کالا

*ضخامت لايه: 350 ميكرون

*مناسب براي نصب بر روي شيشه: Mil8  اليMi l16

*موارد مصرف: مراكز امنيتي و دستگاه هاي دولتي مجري قانون

*مقاوم در برابر بمب و آتشزا، شكستگي ناشي از تصادف و ضربات شديد ، كوكتل مولوتف ،مانع سرقت و گلوله هاي سر پهن و مهار تبادل حرارت

*ميزان كنترل خطر: حريق و جرايم و سرقت هاي بزرگ و تروريست ها

*ساختار فيلم:  چند لايه

*مقاومت كششي:kg /cm2110

*مقاومت برشي:kg /cm 75

*نقطه ذوب بعد از نصب بر روي شيشه:c ˚286

*ميزان دفع اشعه ماوراء بنفش: < 99

*عبور دادن نور: 85%

*دفع گرماي خورشيد: 22%

*انعكاس نور خورشيد: 11%

*مقاومت فشاري:g /cm 985

*تست سوراخ شدن:kg 104