خانه هوشمند ( تکنولوژی BMS)

            خانه هوشمند ( تکنولوژی BMS)

BMSسيستم مديريت ساختمان چيست؟

BMSبا بکارگيري از آخرين تکنولوژي ها در صدد آن است که شرايطي ايده آل ، همراه با مصرف بهينه انرژي در ساختمان ها پديد آورد. اين سيستم ها ضمن کنترل بخشهاي مختلف ساختمان و ايجاد شرايط محيطي مناسب با ارائه سرويس هاي همزمان ، سبب بهينه سازي مصرف انرژي ، سطح کارايي و بهره وري سيستم ها و امکانات موجود در ساختمان مي شود. کنترل و دسترسي به سيستم با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه از هر نقطه در داخل ساختمان و خارج از آن از طريق اينترنت مقدور مي باشد. هم اکنون نيمي از ساختمانهاي بالاي 10000 متر مربع در سطح کشور آمريکا که در آنها از انواع سيستمهاي BMSاستفاده شده است، چيزي بالغ بر 10 تا 45 درصد کل انرژي مصرفي در ساختمانهاي بالاي 10000 متر مربع را صرفه جويي مي کنند. در صورتيکه که استانداردهاي بين المللي در کليه پروسه هاي نيازسنجي، طراحي، نظارت و اجراي سيستم رعايت شده و در طول بهره برداري از سيستم آموزشهاي بومي لازم در اختيار بهره برداران و گروه نت ساختمان قرار گيرد، مي توان به ميزان مورد انتظار باعث ايجاد کاهش در مصرف انرژي گرديد.

مزاياي بهره گيري از BMS

هدف اصلي به کارگيري BMSدر ساختمانها بهره گيري از مزاياي اقتصادي و کاهش مصرف انرژي و ايجاد فضاي امن و آرام در آنهاست. عموم مزايا و نتايج بهره برداري از BMSعبارتند از:

1. ايجاد محيطي مطلوب براي افراد حاضر در ساختمان          2. استفاده بهينه از تجهيزات و افزايش عمر مفيد آنها .

3. ارائه سيستم کنترلي با قابليت برنامه ريزي زماني عملکرد   4 . کاهش چشمگير هزينه هاي مربوط به نگهداري و تعميرات.

5. بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي                   6. عدم نياز به پيمانکار دائمي ساختمان.

7. امکان مانيتورينگ و کنترل تمامي نقاط تحت کنترل از طريق يک PC، موبايل يا اينترنت

نرم افزار كنترلي سيستمهاي BMSداراي قابليتهاي بسياري هستند. اين نرم افزارها بر روي سرورهاي مناسب نصب مي شوند و معمولاً داراي حداقل شرايط زير هستند:

1. داراي محيط گرافيكي مناسب و ساده براي كاربر عادي.

2. داراي مجموعه( Library)  از انواع راه حل ها و برنامه ها جهت آساني طراحي و توسعه سيستم در آينده .

3. داراي امكانات PM(سرويس و نگهداري) جهت راهبري سيستم در آينده بدون نياز به تهيه نرم افزار PMمجزا.

4. امكان تعريف طول و عرض جغرافيايي جهت تنظيم اتوماتيك شرايط طلوع و غروب خورشيد و كنترل مصرف انرژي.

5. امكان تعريف لايه هاي امنيتي دسترس به برنامه توسط كاربران متفاوت.

6. امكان تعريف لايه هاي امنيتي براي كاربران زير سيستم هاي متفاوت از قبيل Access ، HVAC ، Lightingو ....

وظايف BMSدر ساختمان :

هم اکنون سيستمهاي يکپارچه BMSدر ساختمانها، آسمانخراشها و برجهاي تجاري- اداري و مسکوني و يا مجتمعهاي صنعتي کنترل بخشهاي مختلفي را به عهده دارند:

1. سيستمهاي روشنايي                               2. فنها و تأسيسات سرمايش و گرمايش                     3. سيستمهاي کنترل تردد.

4. سيستمهاي نظارت تصويري                     5. تجهيزات اندازه گيري و ميترها                              6. سيستمهاي اعلام حريق.

7. سيستمهاي امنيتي و حفاظت پيراموني        8. آسانسورها.

به طور معمول از BMSدر اکثر ساختمانها براي کنترل تأسيسات گرمايش و سرمايش، روشنايي و کنترل تردد بهره برداري مي شود. اما اين سيستمها به دليل استفاده از پروتکلهاي استاندارد و معماري مبتني بر استانداردهاي شناخته شده، امکان لينک شدن با کليه سيستمهاي شمرده شده در بالا و شکل دهي يک مدل کنترل مجتمع براي همه اجزاء قابل کنترل در ساختمان را ايجاد مي نمايد. . اجراي چنين سيستم جامعي در يک ساختمان واقعاٌ آن را به يک سازه امن و هوشمند تبديل خواهد کرد. تحقيقات نشان مي دهد که به کارگيري BMSدر بهترين حالت باعث کاهش 30 درصدي در مصرف انرژي در ساختمانها مي شود. اما استفاده از سيستمهاي يکپارچه نسبت به سيستمهاي مجزا 15 درصد قابليت بالاتر ايجاد مي کند.