سیستم های حضور غیاب و کنترل دسترسی

سیستم های حضور غیاب وکنترل دسترسی

 

سیستم کنترل دسترسی (Access Control)، متشکل از سخت افزار ها و نرم افزارهایی جهت اعمال قوانین بر تردد افراد از مبادی ورودی و خروجی تاسیسات و ساختمانها  میباشد.

 

 

به این منظور، در کنار هر مبدا ورودی یا خروجی، ابزاری برای شناسایی هویت افراد نصب میگردد که کنترل قفل الکتریکی درب را نیز به عهده دارد.

 

 

بر اساس سیاستهای سازمانی، قوانین و محدودیتهای تردد افراد در مناطق مختلف، در داخل نرم افزار تعریف و تدوین میگردد و این قوانین به تمامی کنترلر های نصب شده درکنار مبادی اعمال میشود.

 

 

برای مثال افراد متعلق به گروه مدیریت میتوانند به صورت نامحدود در تمامی ساعات کاری، از تمامی دربهای محدوده خود عبور کنند اما پرسنل تحت امر ایشان تنها در ساعات خاصی اجازه تردد از همان مبادی را دارند.

 

محدودیتهای تردد افراد به مناطق، دربها، روزها و ساعات شبانه روز اعمال میگردند.

 

 

 

تنوع دستگاهها بر اساس روشهای شناسایی افراد، روشهای انتقال رکوردها به نرم افزار و مشخصات کاربردي دستگاه ها میباشد.

 

 

روشهای شناسایی افراد :

 انواع کارت یا تگ

 کلمه عبور (Password)

 اثر انگشت

 تشخیص چهره

 

 

روشهای انتقال رکوردهای تردد به نرم افزار:

 پورت شبکه TCP/IP

 شبکه RS485

 پورت سريال RS232

 پورت USB

 ارتباط اطلاعات بين دستگاه و کامپيوتر از طريق حافظه(Flash (Cool Disk از طريق پورت USB دستگاه