لایه شماره 12

خدمات ما  »  لایه های مقاوم ساز شیشه

chevron_right chevron_left

لایه شماره 12

کد 103


شرح کالا

*ضخامت لايه: 300 ميكرون

*مناسب براي نصب بر روي شيشه:Mil8  اليMil16

*موارد مصرف: مراكز امنيتي و دستگاه هاي دولتي مجري قانون

*مقاوم در برابر: بمب وآتشزا،شكستگي ناشي از تصادف و ضربات سنگين ، كوكتل مولوتف ، مانع سرقت و مهار تبادل حرارت

*ميزان كنترل خطر: حريق و جرايم و سرقت هاي بزرگ و تروريست ها

*ساختار فيلم: چند لايه

*مقاومت كششي:kg /cm22110

*مقاومت برشي:kg /cm63

*نقطه ذوب بعد از نصب بر روي شيشه:c˚246

*ميزان دفع اشعه ماوراء بنفش: < 99

*عبور دادن نور: 87%

*دفع گرماي خورشيد: 21%

*انعكاس نور خورشيد: 10%

*مقاومت فشاري:g /cm985

*تست سوراخ شدن:kg90