لایه شماره 10

خدمات ما  »  لایه های مقاوم ساز شیشه

chevron_right chevron_left

لایه شماره 10

کد 102


شرح کالا

*ضخامت لايه: 250 ميكرون

*مناسب براي نصب بر روي شيشه:Mil6  اليMil10

*موارد مصرف: منازل مسكوني ،اتومبيلها و اماكن تجاري

*مقاوم در برابر: شكستگي ناشي از تصادف و پرتاب سنگ و ضربات باتوم ، مانع سرقت ، مهار تبادل حرارت

*ميزان كنترل خطر: سرقت و طوفان و حريق و ضربات سبك

*ساختار فيلم: چند لايه

*مقاومت كششي:kg /cm22110

*مقاومت برشي:kg /cm54

*نقطه ذوب بعد از نصب بر روي شيشه:c˚225

*ميزان دفع اشعه ماوراء بنفش: < 99

*عبور دادن نور: 89%

*دفع گرماي خورشيد: 20%

*انعكاس نور خورشيد: 10%

*مقاومت فشاري:g /cm985

*تست سوراخ شدن:kg78