لایه شماره 8

خدمات ما  »  لایه های مقاوم ساز شیشه

chevron_right chevron_left

لایه شماره 8

کد 101


شرح کالا

*ضخامت لايه: 200 ميكرون

*مناسب براي نصب بر روي شيشه:Mil4  اليMil10

*موارد مصرف: منازل مسكوني ، اتومبيل ها

*مقاوم در برابر: ضربات ناشي از پرتاب سنگ ، طوفان ، مانع سرقت ، مهار تبادل انرژي

*ميزان كنترل خطر: سرقت و طوفان و حريق و ضربات سبك

*ساختار فيلم: چند لايه

*مقاومت كششي:kg /cm22110

*مقاومت برشي:kg /cm43

*نقطه ذوب بعد از نصب بر روي شيشه:c˚210

*ميزان دفع اشعه ماوراء بنفش: < 99

*عبور دادن نور: 91%

*دفع گرماي خورشيد: 19%

*انعكاس نور خورشيد: 10%

*مقاومت فشاري:g /cm985

*تست سوراخ شدن:kg64